Søndagsdans 09/01-12

Søndagsdans 07/10-12

Søndagsdans 11/11-12

Ann & Tage

Søndagsdans 11/11-12

Mogens

Vinterfest